Vejledermøde d. 5.-1.-11. i Datastuen.

Der var 11. deltagere. Der var stor enighed om at datastuen kører godt, det var især positivt med de mange nybegyndere, på tirsdagsholdet. Poul nævnte det nye Office 2010, som jo bliver aktuelt. Der var almindelig utilfredshed og undren, over den måde, der bliver annonceret i avisen. Svend Erik forklarede at det var meget vanskelig at få dem til at gøre det anderledes i avisen. Leo har forsøgt mange gange. der blev diskuteret om vores måde at vejlede på var god nok. Men der var enighed om at den direkte kontakt, var bedre end en underviser til at tage sig af, eks: 12 elever, som man gør på  skolerne. Hvad angår "trådløs internet". hvis man har problemer angående installering, var der enighed om at tilbyde den enkelte at komme hjem og hjælpe vedkommende. Efter en god og indbringende diskussion , bordet rundt, sluttede mødet. Ps. Der blev foreslået en eventuel lønforhøjelse på beskedne 25%. Svend Erik lovede at bringe det videre til rette sted. Svend E. Knudsen.

 

 

 

 

 

 

Her er et Referat af mødet. Hilsen Leo