Datastuen

 

                                                                                 

                                                       Referat fra vejledermøde mandag den 15.april 2013

 

 

Vejledere: alle 14 vejledere var mødt, Bent, Erik, Elly, Elly, Niels, Asger, Helge, Poul, Svend Erik, Kaj, Leo, Edith, Johannes.

 Leo bød velkommen, og skulle hilse fra Christian og sige tak for indsatsen.

Leo takkede også vejlederen og sagde at det var gået godt her i forårsterminen, og håber at alle vil fortsætte til efteråret. Tak for jeres tålmodighed med hensyn til Internettet. Det var meget lettere da vi startede hvor der kun var Windows 95 og 98. Nu har vi brugere med XP, Wista, Windovs7,samt Office 2003, 2007, 2010,og nu er Windovs8 og Office 13 på trapperne fra Ældremobiliseringen. Leo har spurgt på biblioteket om de kunne hjælpe med kursus i Windovs8, men det havde de ingen mulighed for.

Leo sendte maillisten rundt for evt. rettelser/tilføjelser af adresser tlf.nr. samt evt. ny mailadresse.

 Runden: Helge nævnte, at Hedensted Kommune havde lejet Jan i Tulstrup til at undervise i windovs8. Kaj mente det var et problem med windovs8 når man ikke havde en trykfølsom skærm. Poul nævnte, der i komputer for alle var et undervisningsprogram til windovs8.

 Bent efterlyser et møde hvor vi kan fortælle om, hvordan der undervises/vejledes på de tre hold, stærke og svage sider hos vejlederne, og hvordan vi hjælper hinanden. Johannes sagde at han holder nu. Svend Erik Knudsen mente, at vi skulle vænne vore kursister til at melde afbud det er irriterende at stå 5 vejledere og der så ingen kursister kommer, Birthe og Erik var enige i dette. Poul nævnte, at de var gode til at melde afbud om torsdagen. Der blev foreslået, at vi skulle holde et møde om uddannelse, hvor hver især kunne redegør for hvor meget tid/kræfter man vil lægge i at uddanne sig i windovs8 og office13.

Leo vil kontakte Jan for at høre hvad han tager for at afholde et sådant kursus i windovs8, evt. i bibliotekssalen. Herefter blev der taget billeder af vejlederne.

 

Der holdes åbent hus mandag den.2. september 2013 fra kl. 09.00 til kl. 12.00 i Datastuen.

Datastuen begynder tirsdag den 3. september.

Vagtplanen er uændret, (Johannes?)

 Leo takkede for et godt møde.

Og så skal der bowles.

 Referent

Asger E. Knudsen

 I ønskes alle en rigtig god sommer, og så mødes vi til september fuld af ny energi.