Vejledermøde den 24 August 2009.

 

Vejledergruppen (undtagen Erhard Fritzen) deltog i mødet.

Formanden Christian Pedersen bød velkommen og takkede deltagerne for det store arbejde de udfører i Datastuen, han overlod ordet til Leo.

Leo meldte ud at det havde været et trist år, vi havde mistet 2 gode kollegaer i årets løb,( Lizzie Jensen og Erik Thomsen)der havde gjort en rigtig stor indsats i Datastuen siden start i 2002.Men kunne samtidig byde velkommen til 2 nye vejledere Edith Nielsen samt Erhard Fritzen.

Leo oplyste at vi havde fået en ny printer som gerne skulle fungere lige så godt som den gamle som var nedslidt. Vi har haft Asgers svigersøn nede for at indstille maskinerne så de alle fungerer, på printerne. Vi har haft meget glæde af (deep freeze) maskinerne skal næsten ikke renses. Desuden er der installeret Evonsoft Computer Repied på Computerne så maskinerne skulle blive mere sikre.

Til slut var der en vejlederrunde med kommentarer om stort og småt.

Leo sluttede mødet med tak for god ro og orden.