Datastuen                                                                                                  7.-12. 2009

 

 

 

                                                                

                                            Referat fra møde i datastuen mandag den7. december2009

 

 

Vejledergruppen (undtagen Johannes, Erik, Frank, Helge) deltog i mødet.

 

Leo bød velkommen, og takkede vejlederne for deres indsats i datastuen. Leo sendte vagtplanen og adresselisten rundt. Vagtplanen var der ingen kommentarer til, og kun en enkelt rettelser til adresselisten.

Leo nævnte, at der var indkøbt 2 bærbare komputere med Windows 7.

Leo nævnte at han godt vil sælge den bærebare komputer med Wista på.

Der blev diskuteret om vi skulle med på det sidste nye, eller skulle have det som vore ”kursister har hjemme” det sidste er nok mest relevant, da kursisterne gerne vil kunne genkende skærmbilledet de har hjemme.

 

Runden: Erhardt nævnt, at vi mangler en ”John Doo” (en fiktiv programpakke), hvor kursisterne kan øve sig i at gå ind på Skat, netbank, webbank, kommunen, elværkerne og lægehusene, eller andre offentlige myndigheder, uden at skulle bruge deres personlige koder.

 Svend Erik sagde, at her kunne vi bruge vores forbindelse til Ældremobiliseringen, og evt. den vej få oprettet et øveprogram.

 De øvrige datastuer i landet må vel have det samme behov, så det må være en meget relevant opgave for Ældremobiliseringen at få løst.

Erhardt nævnte også, at han mente kursisterne skulle lære det væsentlige før de fik lov at køre på egen hånd.

Herefter blev der diskuteret, om det er undervisningen/vejledningen eller det sociale der har første prioritet. Begge dele er væsentlige, og så længe der ikke er ventelister på at komme til, fortsætter det som hidtil.

 

Leo nævnte at datastuen åbner igen tirsdag den 5. januar, herefter takkede Leo for et godt møde og ønskede alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

 

Referent

 

Asger E. Knudsen