31. marts 2008

 

 

 

        Datastuen

 

 

 

                                                                                      

                                                          Referat fra møde i datastuen mandag den 31. marts 3008

 

 

                             Vejledergruppen  (undtagen Helge og Erik Christensen) deltog i mødet. Fra pensionistforeningens bestyrelse deltog formanden Johannes Mulvad samt næstformanden Kristian Pedersen.

 

Leo bød velkommen, og havde en hilsen med fra Lizzie, der desværre måtte melde fra.

Han oplyste, at der er ”gået godt” i år, og næste sæson tegner også godt, idet der allerede var 26 deltagere tilmeldt.

 

Ældremobiliseringens IT-chef har været på besøg, og vil fremsende en Cd-rom med programmet Deep Freeze, som vil kunne hjælpe med at rense pc’erne for de filer deltagerne gemmer for at arbejde videre med på næste kursusdag.

Når pc’en slukkes går den tilbage til start menuen og sletter alt andet

Deltagerne må så henvises til at gemme evt. arbejder på en ”pen”, hvis de vil arbejde videre med det.

Kristian mente, at datastuen evt. kunne anskaffe nogle ”penne” som deltagerne kan købe, på samme måde som de køber disketter.

Asger oplyste, at vi muligvis også vil få tilsendt office 2007 ! I øvrigt mente han, at det ikke var anbefalesværdigt at ankaffe Vista programmet. Det var svært at redigere i hjemmesiderne ved overgang til Vista.

Vi har i øvrigt også , fået  en cd-rom til Front page.

 

Herefter blev den enkelte vejleder spurgt om kommentarer til både stort og småt.

 

Gregers meddelte at han stoppede den 8.4.

Johannes takkede Gregers for den tid han havde været vejleder.

Erik Sørensen spurgte om hvad vi gør med de deltagere der kommer lige ind fra gaden og –uden det mindste kendskab til computeren, vil på internet eller e-mail næste gang. ??

 

Elly: nogen kan ikke skrive deres eget navn,  men de kan måske godt klare at komme på internettet!!

Svend Erik: Er der andet end at gøre opmærksom på at de skal have en vis basal viden  ?

Asger: Hvad er formålet med datastuen?? Vi skal lære brugen af e-mail og internet, idet der sker flere og flere henvisninger til, at vi selv må skaffe oplysninger af den vej.

Svend  Erik: Vi er nødt til at føje os, det må vi indrette os efter!

Johs Christensen: Så må vi lave nogle øveprogrammer til det.

 

Erik Thomsen oplyste, at vi ikke har password til e-mailkontierne, da de er lavet gennem biblioteket.

 

Johannes Mulvad efterlyste en konklusion på Eriks forspørgsel !

Det blev til at vi fortsætter som hidtil, men dog vil gøre de pågældende opmærksom på, at der kan være problemer med internet og e-mail inden de går direkte ind i det.

Asger efterlyste samme programmer på ALLE maskinerne. Han opyste i øvrigt,at vi får et billedprogram mere (på dansk).

Erik Thomsen forespurgte om hvor mange billedprogrammer vi skal have??

Leo: 2

 

Frank laver holdlister til bowling til afslutningen på big bowl.

 

Elly Sørensen meddelte at hun stopper som vejleder, og takkede for den tid hun har været med.

 

Leo sluttede mødet med en tak for god ro go orden.

 

g

 

 

.