30-09-2013

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Datastuen

 

                                                                                 

                                                       Referat fra vejledermøde mandag den 30.septemberl 2013

 

 

Vejledere:12 vejledere var mødt, Bent, Erik, Elly, Elly, Elly, Niels, Asger, Helge, Poul, Kaj, Leo, Edith.

Afbud fra Birthe, Svend Erik og Chr. Pedersen.

 

 

Leo bød velkommen, og sendte maillisten rundt for evt. rettelser/tilføjelser af adresser tlf.nr. samt evt. ny mailadresse.

Leo nævnte at vi får nye koder til de programmer vi har på vores pc’er, da et fjols havde lagt dem på nettet.

Leo nævnte også, at på onsdag tilbyder biblioteket undervisning i Ipad, tablet med mere.

 

Runden: Der blev talt en del om alt det nye isenkram som kommer og er på markedet. Der er mange af de nye ting vi ikke kender og er fortrolige med, og sådan vil det også være fremover, da udviklingen går lynhurtigt, og noget er helt sikkert, vi kan ikke sætte den i stå. Vi kan gøre to ting stå af, eller prøve at følge med på et ”rimeligt” niveau, ingen er forpligtiget ud over deres evner.

Der var flere der nævnte, at de gerne ville have lov til, at hjælpe brugerne med det materiel de kom med, hvis det kan lade sig gøre. Der blev foreslået at der oprettes et ”specialhold” mandag formiddag, hvor Poul og Helge ville forsøge at hjælpe brugerne.

Der blev også foreslået at vi i vores annoncering gjorde opmærksom på, at vi ”kun” vejleder og ikke direkte underviser.

Dårlig omtale ude i byen er det værste der kan ske for os, derfor er det vigtigt at brugerne kender forskel på vejledning og undervisning.

Flere nævnte, at Ipad var let at håndtere for nye brugere. Der blev også nævnt at DUKA pc’er ikke var svært at arbejde med, når man lige havde øvet sig lidt.

Der blev også nævnt, at vi skal passe på ikke at blive låst fast i ”de gamle pc systemer”.

 

 

 

 

 

 

 

Leo takkede for et godt møde.

 

 

 

Referent

 

 

Asger E. Knudsen