Referat af 

 

 

vejledemøde den 29 - 1– 2018

 

                  Ved mødet blev vi enige om at slutte i uge 16 og begynde 

                igen efter sommeren  i uge 35 og   slutte i uge 48

                Vi holde fri i skoleferien   uge 7  og  op til påske i uge 13

                                                           og i uge 42

 

                Vedrørende  det møde i IT til ældre i Ikast-Brande den

               26 februar  vil der blive taget stilling til når dagsordenen

                er klar

 

 

 

                Elly Larsen.