1.      Der var mødt 10 vejledere op

2.      Leo bød velkommen og takkede for en god sæson, der var 7 af de tilmeldte kursister der ikke var dukket op, de fleste på grund af vinteren med sne og glatte veje.

3.      Leo sendte maillisten rundt til evt. ændringer, og oplyste at der var lagt Office 2007 på alle maskinerne.

4.      I bordet rundt blev der udtrykt ønske om, at beholde XP på de stationære maskiner, og man ønskede også at beholde Office 2003, man troede ikke kursisterne kunne finde ud af Office 2007 eller Windows7. Der blev nævnt, at der annonceres med datastuen i Ikast Avis også her i sommermånederne hvor der ingen aktiviteter er. Der blev spurgt til, om ældremobiliseringen havde kurser at tilbyde vejlederne, men det havde Leo ikke hørt om. Poul nævnt, at det ikke var lykkedes at lægge Windows7 på Wista maskinen, men han prøver igen.

5.      Herefter takkede Leo for et godt møde og vi skyndte os ned til Bigbowl.

6.      Efter to serier bowling og noget godt mad, takke Christian Pedersen vejlederne for det store arbejder de udfører i datastuen, og udtrykte håb om, at alle mødte op til efteråret.

 

 

     Med venlig hilsen

 

 

     Asger E. Knudsen

     referent

 

Bestyrelsen har drøftet de indkomne forslag om nye tiltag, det er i øjeblikket ikke nemt at se hvad der er brug for, da der er mange der har deres egne maskiner med og bruger dem. Vi vil opdatere maskinerne så snart der er behov for det.

Hilsen Leo  Svend Erik  Frank og Poul.