20. August 2014

 

 

                                                                                     Datastuen

 

 

                                                                Referat fra vejledermøde onsdag den 20.august 2014

 

 

      Vejledere: 12. vejledere var mødt, Elly, Asger, Helge, Poul, Svend Erik, Kaj, Leo, Edith.  Birthe.

     Elly. Niels.

 

     Leo bød velkommen og sendte maillisten rundt for rettelser tilføjelser.

 

     Den 25. august holdes åbent hus i datastuen.

 

    Vi begynder i datastue den 26.august, og slutter den 27. november. vi holder uge 37. fri, da 3 af vejlederne tager          på ferie.

 

    Leo sendte Vejlederlisten rundt, der er ingen ændringer for nuværende.

 

   Der var diskussion om vejledning i Ipad, vi tager det op igen når behov opstår. 

 

   Poul fortalte, at der nok kommer en Windows 9 til foråret 2015, der er en betamodel til prøve.

 

   Vi aftalte, at jeg sender listerne med rundt.

 

 

   Leo takkede for et godt møde.

 

   Referent

  Asger E. Knudsen