Datastuen

 

 

                                                                                 

Referat fra vejledermøde mandag den 19.januar 2015

 

 Vejledere: 9. vejledere var mødt, Elly, Asger, Niels, Poul, Kaj, Leo, Edith. Elly, Bent.

Afbud: Marcussen, Pilgård.

Christian bød velkommen, og gav ordet til Leo.

Leo bød også velkommen og sendte en ny vagtliste rundt.

Der er ingen kursister tirsdag eftermiddag.

 

 

Leo takkede for et godt møde.

Referent

 

Asger E. Knudsen