16. april 2014

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                 Datastuen

 

                                                                                 

                                                       Referat fra vejledermøde onsdag den 16.april 2014

 

 

Vejledere: 12 vejledere var mødt, Bent, Erik, Elly, Elly, Niels, Asger, Helge, Poul, Svend Erik, Kaj, Leo, Edith. Afbud fra Elly Sørensen

 

Christian Petersen bød velkommen, og takkede vejlederne for deres arbejde i datastuen.

Leo bød også velkommen og takkede vejlederne for deres store arbejde i datastuen, og håber at alle vil fortsætte til efteråret. (ingen protester)

 

Leo spurgte om der var rettelser til maillisten, det var der ikke.

 

Asger orienterede fra vores møde med Elin Bak fra Danske Seniorer og Marie Bendix Jordt som er konsulent for alle datastuer under Danske Seniorer den 15. april (referat vedhæftet)

 

Runden: Niels: spurgte om vi kunne søge fonde til opgradering af vejledernes komputer.

Christian: oplyste, at man ville forsøge at få et bankmodul til undervisningsbrug

Erik: svært at følge med til alt det nye. Poul nævnte, at der ikke var kommet Ipad eller Tablet til undervisning om mandagen. Helge nævnte, at han var bange for, at nogle af kursisterne kunne mere end os. Bent nævnte at DK4 har lavet et undervisningsmodul til Dukka pc’er som de sendte i fjernsynet. Kaj nævnte, at med open Office blev det svært at hjælpe andre.

 

 

Leo takkede for et godt møde.

Og så skal der bowles.

 

Referent

 

Asger E. Knudsen

 

I ønskes alle en rigtig god påske og sommer, og så mødes vi til august