14. december 2011

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 

                                                                                      

                                                          Referat fra vejledermøde onsdag den 14.december 2011 i Datastuen.

 

 

Vejledere: der var mødt 13 vejledere ud af 16, Bent, Erik, Elly, Elly, Birthe, Elly, Niels, Asger, Helge, Poul, Svend Erik, Kaj, Leo.

 

 Fra pensionistforeningens bestyrelse deltog formanden Christian Pedersen som bød velkommen og udtrykte glæde over, at så mange vejledere var mødt op, og takkede vejlederne for det store arbejde de gør i datastuen, herefter gav han ordet til Leo.

 

Leo bød også velkommen, og specielt til Elly Larsen som starter som ny vejleder efter nytår.

Leo takkede vejlederne for deres indsats i året der rinder ud, herefter sendte Leo vagtplanen rundt, der er tilmeldt 40 til næste sæson på nuværende tidspunkt.

Leo sendte også maillisten rundt for evt. rettelser/tilføjelser.

 

Leo orienterede om et møde vi har haft med Ældresagen og Biblioteket (referat vedhæftes)

 

Runden: Poul nævnte, at hvis der kom nogen med en ny maskine, skulle de gerne være startet op, da det tager fra 3 til 5 timer at køre den igennem alt afhængig af hvilken type maskine det er.

På spørgsmålet om hvor mange brugere der havde været i sæsonen, svarede Leo at der havde været ca. 60 brugere/kursister.

Erik nævnte, at der sidste år var nævnt, at værktøjslinien til billeder var låst fast på nogle maskiner, og at det kunne forvirre kursisterne, men det var løst med den nye udgave af Office 2007 og 2010.

Der var ikke nogen der ellers havde noget at berette, og alle fortsætter til næste år.

 Leo nævnte at der er åbent hus mandag den. 2. januar 2012 fra kl. 09.00 til kl. 12.00 i Datastuen.

 Leo takkede for et godt møde.

 Referent: Asger E. Knudsen

I ønskes alle en rigtig Glædelig Jul samt et Godt og lykkebringende Nytår