Ikast Pensionistforening

 

NYT og Fotoalbum

    Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Tryk f 5 hvis sidste begivenhed ikke kommer frem.

 

Julehygge den 7. december med forstander Carsten Holvad og Frisenborg orkesteret.

Frisenborgs syvmandsorkester underholdt os med  deres jule melodier da vi kom og  i kaffepausen.

     
 

Danske Seniorer havde inviteret forstander på Rude Strand Højskole, Carsten Holvad. Emnet var "min bedstemor og andre fyrtårne" Han fortalte om hvordan hans liv har været og at han mødte Helle på Idrætshøjskolen i Århus, henne blev han blev gift med, de har fire børn, der er godt på vej ud i livet. Efter endt lærereksamen var de fra 1992 til 2000 lærere på Fårevejle Fri- og Efterskole. En overgang var Helle Holvad også leder af friskolen.

     
 

 Det nye forstanderpar er vant til at arbejde tæt sammen, idet de i de seneste 16 år har været forstanderpar på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole på Norddjursland. I den periode er der bl.a. blevet bygget to nye idrætshaller og en del nye elevboliger til skolens 182 elever. Han fortalte om at være forstander på Rude Strand Højskole, som de er glad for.

     

                     En hyggelig eftermiddag,  God Jul og Godt Nytår
 
 
 

Underholdning med Ole Tang den16 november 2018.

Danske Seniorer havde inviteret Ole Tang til at komme og  fortælle om godtfolk og vestjysk originaler fra Holmsland m.m.  Asger bød velkommen til alle og hvor efter vi sang, ”De nære ting”, 

 

Derefter fik Ole Tang ordet, han var født 1956 ude på Holmsland ved Ringkøbing, hvor han som barn tjente penge ved at gå med aviser og solgte fisk til husmødrene . Senere i livet kom han til Skive, hvor han blev journalist ved Skive folkeblad. Han fortalte om digterne Johannes Willamsen og Jeppe Åkjær  og læste nogle af deres digter på dialekt og fortalte at Jeppe Åkær var en meget kendt og populær dengang og skulle man sammenligne det med nogen, kunne det være Kim Larsen da han døde.

 

Han fortalte om sin barndom og mange gode og sjove historie og fortællinger fra de originaler ude fra Holmsland dengang, det var noget der kunne sætte latter musklene i gang. Han har også selv udgivet hæfter med nogen af hans fortællinger og han er med til at udgive julehæfterne ”ywl o æ klet” (jul i klitterne) ude i Holmsland, med hans fortællinger.

     
 

Men det er ikke kun læserne af julehæfterne, der har nyt godt af Ole Tangs fortællinger, for med dette underholdning, delte han ud af sine oplevelser, så alle kunne komme i godt humør.

 
 

Syng sammen med Anker Svendsen den 12 oktober 2018

Danske Seniorer havde inviteret Anker Svendsen komme til vores Syng sammen eftermiddag.

Asger bød velkommen  til Anker og til vores gæster og han håber at vi alle vil få en rigtig god eftermiddag.

Der var blevet udleveret lodseddel til alle, som vi trak lod om i kaffepausen,

 Gaven var et stor buket blomster, samt et gavekort på 100 kr. fra butikken ” Buketten ”  Vestergade Ikast

Anker syndes at vi skulle starte med at synge Moders jord af Kim Larsen, da han jo ikke var her mere ,han havde jo lavet  mange sange som mange kender.   Anker havde sanghæfter med, vi kunne synge efter, der var ca. 100 sange at vælge imellem, han sang også selv nogle sange.

Der var en mand der havde en sang, der var skrevet på jysk, som Anker blev spurgt om, han ville skrive en melodi til den, det gjorde han og den sang han også.

Han fortalte han ville synge en sang, han havde hørt på youtube, den havde han oversat til dansk, den hed ”Fly lille fugl”

Asger takkede for den hyggelig og gode stemning der var og den store tilslutning der har været og vi sluttede eftermiddagen med sangen ”Det  så svær at si` farvel”  

 
 

Danske Seniorer datastue holder sommerferie, så derfor var der inviteret til en lille sammenkomst for vejlederne.

Asger bød velkommen og takkede vejlederne for det store stykke frivillige arbejde de yder i datastuen, også en tak til deres pårørende der måtte undværer deres mænd. Derefter sang vi kom maj du søde milde, som jo passer så godt til dagens gode vejr.

 
 

Vi fik serveret sild, smørbrød, kaffe og småkager og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Der er også en stor tak til vejlederne fra Elly. 

 
 

Underholdning med Dorthe og Hans den 20 april 2018.

 

Danske Seniorer havde Inviteret til en festlig eftermiddag med fællessang sammen Dorthe og Hans fra Vildbjerg, de havde selv sanghæfter med som blev delt ud, og hvor der var over 100 sange i. Næstformand Villy Pedersen bød velkommen til gæsterne og til Dorthe og Hans. Derefter sang vi sangen Den gamle skærslippers forårsdag. De fortalte at ude i Møldrup i gamle dage kom der mange skærslipper der og holdt til især om vinteren, men det er der jo ikke mere og her til forår var børnehaven fra Timring der ude og se køerne komme ud.

     
 

De fortalte også lidt om dem selv bl.a. at Hans havde solgt sit hus og købt et sommerhus ved Nørre Nebel og de havde også fået en ny hundehvalp en Dværg Puddel, den var engang kommet ind i badeværelset og fået fat i en rulle toiletpapir som derefter lå over hele huset, og dens fristed, var altid at krybbe ind under sengen.

     
 

Efter kaffen, hvor vi fik boller og kage til, sagde Dorthe at vi skulle lige have et par historie, som blev til flere gode historier, Blandt andet den om, hvor præsten kom på besøg hos gammel Maren, og medens hun lavede frokost, sang hun Dejlig er den himmel blå, præsten spurte hvorfor hun sang den salme, hvor til hun svarede , jo ser de hr. Pastor, til blødkogt æg skal der 3 vers til, og til hårdkogt æg skal der 6 vers. En god dag med sang og humør.  Vi sluttede med at synge En dejlig dag.

Villy sendte en stor tak til Gæsterne og til Dorthe og Hans for en god og festlig eftermiddag.

 
 

Foredrag med Jens Fjelde, 37 år bag tremmer den 16. marts 2018.

 

Danske Seniorer havde Inviteret Jens Fjelde til at holde foredrag om Kærshovedgård, Jens Fjelde der tidlige har været ansat som Fængselsbetjent på Kærshovedgård i 37 år. 10 måneder gik han på pension i september 2016, men det kniber med at undvære dette, han har noget at gøre med museet der er tilknyttet kærshovedgaard, den er kun åben hvis der er en grubbe, Han viste billeder fra kærshovedgaard,og fortalte hvordan det så ud, og hvordan det ser ud nu. Det er lavet om til Udrejsecenter, Røde Kors og Dansk flygtningehjælp er blandt andet med i det.

Han fortalte også at der var kommet en fin dame og mand, som ville købe Kærshovedgård, men det viste sig at det var en af de indsatte der havde sat det i avisen medens han havde udgang fra fængslet. Ydeligere fortalte han en anden historie, om en mand der skulle indsættes og havde en papkasse med, han sagde at det var en lille mus men det viste sig at det var en rotte, den kom ind til en dyrehandler så længe han var der, og så fik han lov til at ringe til den hver dag.

Han fortalte også om hans far, der var med i den Tyske hær under krigen og som han ikke viste noget om indtil han var omkring 14 år, da hans far døde, da kom hans mor med hans dagbog som blev udgivet i bog som hedder ”Berlin 45”

 

 

Generalforsamling fredag den 9 marts 2018 i Norgesgade 17

   

Traditionens tro, skulle vi have fanen båret ind og Fanebærer Svend Erik Knudsen bar fanen ind medens vi sang ”Hil dig vor fane ” Vi har også i år mistet nogle medlemmer der er gået bort, vi bad forsamlingen om at rejse sig og mindes disse.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og håbede på en god og saglig debat det er vigtig for bestyrelsen at høre medlemmernes mening Næstformand Christian Pedersen ønskede at stoppe efter de 17 år i foreningens bestyrelse.  Også fanebærer Svend Erik Knudsen ønskede at stoppe. Asker takkede dem begge for deres arbejde for foreningen, ny til bestyrelsen blev Johannes Nielsen valgt, til ny fanebærer blev Kurt Olesen Valgt.

Bagefter blev der serveret smørebrød øl og vand, småkager og kaffe.  Herefter takkede Asger for den gode tilslutning til generalforsamlingen,

 
 

Danske Seniorer havde den 2 februar inviteret til Fællesspisning i Norgesgade 17. Efter at Formanden havde budt velkommen, sang vi en sang.

 

Der var bestilt mad fra Helles Køkken, en 3 rettes menu, som bestod af en stor tartelet med høns i asparges og hovedretten var, sprængt svinekam med gulerødder og bønder med sovs og asier og som dessert var der pærer med råcreme, og der til blev der serveret vin øl og sodavand, til slut blev der serveret kaffe/the og småkager.

 

Vi sang ind imellem retterne og hyggede os, der kom også et par historie. Vi havde lavet et tag selv-bord som maden blev stillet på, efterhånden som retterne kom frem.

 

Til slut takkede Formanden Asger Knudsen for en hyggelig eftermiddag og den gode tilslutning.

Danske Seniorer Ikast havde den 19 januar 2018 inviteret Anker Svendsen til at komme og spille og synge til vores syng sammen eftermiddag.

     
 
Asger bød velkommen til Anker og til alle der var kommet og synge og hygge med os.  Anker havde lavet nogle sanghæfte, de blev omdelt, som vi så skulle vælge sange af, og der var 115 sange i, så der var nok at tage af.  Han har selv lavet en sang der heder ”Når sneen smelter” som han spillede for os.
     
 
Anker fortalte blandt andet, at han var holdt med at spille til de store selskaber og dans, det var kun disse her eftermiddage han tog en gang imellem og at han var flyttet til Mors, der var også et par gode historie ind imellem.
     
 

Det var en hyggelig eftermiddag, vi sluttede med at synge, Det er så svært at sige farvel Asger takkede Anker for en god dag og en tak for den gode tilslutning.

 
 

 

 

   
   

Ikast Pensionistforenings Datastue havde den 15. april besøg af Konsulent for Datastuerne Marie Bendix Jordt  samt Konsulent for Nordjylland Elin Bak samt et par datastuer fra Ringkøbing Kredsen  som fortalte om de nye tiltag der er blevet, om ansøgninger og Donationer.

 

Nu skal der ansøges om programmer til vore maskiner en klar forringelse i forhold til før hvor vejlederne også måtte få dem ilagt deres maskiner så vi var dus med de sidste nye programmer når der kom brugere med dem