Ikast Pensionistforening

 

NYT og Fotoalbum

    Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Tryk f 5 hvis sidste begivenhed ikke kommer frem.

 

Foredrag med Jens Fjelde, 37 år bag tremmer den 16. marts 2018.

 

Danske Seniorer havde Inviteret Jens Fjelde til at holde foredrag om Kærshovedgård, Jens Fjelde der tidlige har været ansat som Fængselsbetjent på Kærshovedgård i 37 år. 10 måneder gik han på pension i september 2016, men det kniber med at undvære dette, han har noget at gøre med museet der er tilknyttet kærshovedgaard, den er kun åben hvis der er en grubbe, Han viste billeder fra kærshovedgaard,og fortalte hvordan det så ud, og hvordan det ser ud nu. Det er lavet om til Udrejsecenter, Røde Kors og Dansk flygtningehjælp er blandt andet med i det.

Han fortalte også at der var kommet en fin dame og mand, som ville købe Kærshovedgård, men det viste sig at det var en af de indsatte der havde sat det i avisen medens han havde udgang fra fængslet. Ydeligere fortalte han en anden historie, om en mand der skulle indsættes og havde en papkasse med, han sagde at det var en lille mus men det viste sig at det var en rotte, den kom ind til en dyrehandler så længe han var der, og så fik han lov til at ringe til den hver dag.

Han fortalte også om hans far, der var med i den Tyske hær under krigen og som han ikke viste noget om indtil han var omkring 14 år, da hans far døde, da kom hans mor med hans dagbog som blev udgivet i bog som hedder ”Berlin 45”

 

 

Generalforsamling fredag den 9 marts 2018 i Norgesgade 17

   

Traditionens tro, skulle vi have fanen båret ind og Fanebærer Svend Erik Knudsen bar fanen ind medens vi sang ”Hil dig vor fane ” Vi har også i år mistet nogle medlemmer der er gået bort, vi bad forsamlingen om at rejse sig og mindes disse.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og håbede på en god og saglig debat det er vigtig for bestyrelsen at høre medlemmernes mening Næstformand Christian Pedersen ønskede at stoppe efter de 17 år i foreningens bestyrelse.  Også fanebærer Svend Erik Knudsen ønskede at stoppe. Asker takkede dem begge for deres arbejde for foreningen, ny til bestyrelsen blev Johannes Nielsen valgt, til ny fanebærer blev Kurt Olesen Valgt.

Bagefter blev der serveret smørebrød øl og vand, småkager og kaffe.  Herefter takkede Asger for den gode tilslutning til generalforsamlingen,

 
 

Danske Seniorer havde den 2 februar inviteret til Fællesspisning i Norgesgade 17. Efter at Formanden havde budt velkommen, sang vi en sang.

 

Der var bestilt mad fra Helles Køkken, en 3 rettes menu, som bestod af en stor tartelet med høns i asparges og hovedretten var, sprængt svinekam med gulerødder og bønder med sovs og asier og som dessert var der pærer med råcreme, og der til blev der serveret vin øl og sodavand, til slut blev der serveret kaffe/the og småkager.

 

Vi sang ind imellem retterne og hyggede os, der kom også et par historie. Vi havde lavet et tag selv-bord som maden blev stillet på, efterhånden som retterne kom frem.

 

Til slut takkede Formanden Asger Knudsen for en hyggelig eftermiddag og den gode tilslutning.

Danske Seniorer Ikast havde den 19 januar 2018 inviteret Anker Svendsen til at komme og spille og synge til vores syngsammeneftermiddag.

     
 
Asger bød velkommen til Anker og til alle der var kommet og synge og hygge med os.  Anker havde lavet nogle sanghæfte, de blev omdelt, som vi så skulle vælge sange af, og der var 115 sange i, så der var nok at tage af.  Han har selv lavet en sang der heder ”Når sneen smelter” som han spillede for os.
     
 
Anker fortalte blandt andet, at han var holdt med at spille til de store selskaber og dans, det var kun disse her eftermiddage han tog en gang imellem og at han var flyttet til Mors, der var også et par gode historie ind imellem.
     
 

Det var en hyggelig eftermiddag, vi sluttede med at synge, Det er så svært at sige farvel Asger takkede Anker for en god dag og en tak for den gode tilslutning.

 
 

Julehygge med Trine A. Jensen hospital klovn  den 8. december 2017.

     
 

Asger bød velkommen og læste og fortalte om året der var gået, og bød så velkommen til Frisenborgorkesteret med deres 8 mand.  De spillede både før og i pausen.

     
 

Også velkommen til hospital klovn Trine A. Jensen  som holdt foredrag om, livsglæde i med og modgang. Hun er vokset op i Nordjylland i en ganske almindelig familie og var enebarn til hun blev 10 år.  Hendes mor var dameskrædder og hun syede den ene prinsessekjole efter den anden, men som hun selv sagde var hun en klovne barn, så kjolen blev tit snavset, men hendes mor elskede når hun klovnede og slog vejrmølle.

     
     
 

Hun har skrevet en bog om hendes oldemor, bedstemor og mor, som har betydet meget for hende, og de sjove tider hun havde haft med dem, især hendes bedstemor som også holdt af at klovne og lave skuespil, det var hendes frirum at komme der, og hun fortalte mange gode fortællinger derfra.

     
 

Hun kom ind på sygeplejerskeskole, og hun kom i lære på skuespillerskole i klovneri afdeling i London, hvor hun også har været rundt på nogle hospitaler, også her i landet har hun været på hospitaler hvor hun fortalte gode og sjove minder fra.

     
 

Til sidst bød hun en af gæsterne op og lavede sjov og klovneri med ham. Hun er også uddannet familie-terapeut. Trine er en meget sjov og farveri kunster med begge ben på jorden som skal høres og ses.

     
 
 

Danske Seniorer Ikast havde den 1. december inviteret vejledere til en lille sammenkomst.

Asger bød velkommen og sendte en stor tak til vejlederne for den hjælp de har ydet ved at hjælpe vores bruger, også en tak til deres pårørende der har måtte undvære dem.

     

Til sammenkomsten blev der serveret sild og smørebrød og kaffe og småkager. Villy havde sin harmonika med og Villy og Christian havde et par sange, vi havde en hyggelig eftermiddag. En tak fra Elly til alle vejlederne for deres hjælp på datastuen.

 
 

Underholdning med 3 gange Hans Fredag den 13. oktober 2017

Asger bød Velkommen til 3 gange Hans og til alle der var kommet for høre dem.

     
 

De fortalte lidt om dem selv, med blandt andet at de kom fra Vrigsted og havde spillet sammen i 27 år.

Den ene er Dyrlæge og de to andre var inspspektør som de sagde ”halinspektør og hel-skoleinspektør” men det var nok også deres højde de mente.

     
 

Der blev delt sanghæfte ud som vi sang med på, ind imellem deres sange. De sang og spillede mange gode sange. Ind imellem deres sange, fortalte de morsomme historie og vitser og lavede sjov med hinanden, der var sange af både Tørfisk og Benny Andersen og mange flere én af dem sang en af Povl Dissing sange, som lød lige som det var ham  og han sang også Bent Werthers´fra Four  Jack, Oh Marie jeg vil hjem til dig.  Det var rigtig god underholdning og de var nogle gode og festlige mænd.

     
 

Asger takkede de 3 gange Hans for en god underholdning og for den gode tilslutning der var.

 
 
 

Den 15. September havde Danske seniorer besøg af

Bio Teknik Pulserende Magnetfelt – Terapi Ved Lone Kjeldsen Hessellund

'

Lone bød velkommen og fortalte om hvordan hun kom til at handle med Magnetfelt Madras, som hun har handlet med i 20 år og som var et produkt der kom fra Tyskland. Vi fik kaffe og småkager og bagefter spurgte hun om der var 2 personer som ville prøve et af dem, der blev lagt Magnetfelt Madras på 2 borde, hvor efter der var 2 der gerne ville prøve dem.

     
 

Hun forklarede så om hvordan Magnetfelt Madras, der var tilsluttet et lille apparat hvor der var over 20 forskellige programmer, der var f.eks. til gigt, sit kredsløb, hovedpine, søvn, muskelspænding, træthed og mange flere, som kunne indstilles og dermed vil gå ind og hjælpe på kroppen

Der var også siddepuder, flotte magnet armbånd, olie til trætte føder, og Creme som vi kunne købe

Vi sluttede med lotteri med nogle små gevinster.

 
 

Den 21 april havde Danske Seniorer inviteret til underholdning med Hans og Dorthe fra Vildbjerg.

     

 

Efter Formanden Asger Knudsen  bød velkommen,  sang vi ” De nære ting.” Hans og Dorthe havde omdelt sanghæfter med mange gode sange og vi skulle så ønske hvad de skulle spille som vi så sang med på.

 
 

Efter vi havde fået kaffe med kringle og kage fra Vestbyens bageri, fortalte de lidt om dem selv og hvordan de mødtes. Dorthe der havde arbejdet 30 år på et Plejehjem og Hans der havde kørt Mælketrandsport , siden mødtes de og begyndte at spille sammen. Der var også plads til et par gode vitser.

     
 

Dorthe sang så Elga Olga´s sang ”Solitudevej ” som hun gjorde rigtig godt. De forsatte så med at underholde med spil og sang.

Asger takkede for en rigtig god underholdning, som vi godt kunne høre en gang igen.

Også en tak til et godt publikum , vi sluttede  eftermiddagen med sangen ”En dejlig dag” .

     

 

 

Danske Senior Ikast havde inviteret Vejlederne til en lille komsammen den 7. april 2017.


Danske Seniorer Ikast havde den 7. april inviteret vejledere til en lille sammenkomst.
 

Asger bød velkommen, og takkede Leo Hansen for det store gode stykke arbejde han har gjort for datastuen i de 16 år han havde været der og som gerne nu vil holde op, herefter bød han Elly Larsen velkommen.

     
 

Der var også et stort tak til Vejlederne for deres store arbejde de har ydet i datastuen Herefter sang vi sangen ”Det er i dag et vejr” Villy havde sin Harmonika med og spillede til. Vi sang også sange fra et hæfte der var lavet til denne dag. Vi fik så sild og smørrebrød samt øl og sodavand og sluttede af med kaffe og småkager.

     
 
 

 

     

 

 
     
   

Ikast Pensionistforenings Datastue havde den 15. april besøg af Konsulent for Datastuerne Marie Bendix Jordt  samt Konsulent for Nordjylland Elin Bak samt et par datastuer fra Ringkøbing Kredsen  som fortalte om de nye tiltag der er blevet, om ansøgninger og Donationer.

 

Nu skal der ansøges om programmer til vore maskiner en klar forringelse i forhold til før hvor vejlederne også måtte få dem ilagt deres maskiner så vi var dus med de sidste nye programmer når der kom brugere med dem