Ikast Pensionistforening

 

NYT og Fotoalbum

    Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Tryk f 5 hvis sidste begivenhed ikke kommer frem.

 

Danske Seniorer datastue holder sommerferie, så derfor var der inviteret til en lille sammenkomst for vejlederne.

Asger bød velkommen og takkede vejlederne for det store stykke frivillige arbejde de yder i datastuen, også en tak til deres pårørende der måtte undværer deres mænd. Derefter sang vi kom maj du søde milde, som jo passer så godt til dagens gode vejr.

 
 

Vi fik serveret sild, smørbrød, kaffe og småkager og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Der er også en stor tak til vejlederne fra Elly. 

 
 

Underholdning med Dorthe og Hans den 20 april 2018.

 

Danske Seniorer havde Inviteret til en festlig eftermiddag med fællessang sammen Dorthe og Hans fra Vildbjerg, de havde selv sanghæfter med som blev delt ud, og hvor der var over 100 sange i. Næstformand Villy Pedersen bød velkommen til gæsterne og til Dorthe og Hans. Derefter sang vi sangen Den gamle skærslippers forårsdag. De fortalte at ude i Møldrup i gamle dage kom der mange skærslipper der og holdt til især om vinteren, men det er der jo ikke mere og her til forår var børnehaven fra Timring der ude og se køerne komme ud.

     
 

De fortalte også lidt om dem selv bl.a. at Hans havde solgt sit hus og købt et sommerhus ved Nørre Nebel og de havde også fået en ny hundehvalp en Dværg Puddel, den var engang kommet ind i badeværelset og fået fat i en rulle toiletpapir som derefter lå over hele huset, og dens fristed, var altid at krybbe ind under sengen.

     
 

Efter kaffen, hvor vi fik boller og kage til, sagde Dorthe at vi skulle lige have et par historie, som blev til flere gode historier, Blandt andet den om, hvor præsten kom på besøg hos gammel Maren, og medens hun lavede frokost, sang hun Dejlig er den himmel blå, præsten spurte hvorfor hun sang den salme, hvor til hun svarede , jo ser de hr. Pastor, til blødkogt æg skal der 3 vers til, og til hårdkogt æg skal der 6 vers. En god dag med sang og humør.  Vi sluttede med at synge En dejlig dag.

Villy sendte en stor tak til Gæsterne og til Dorthe og Hans for en god og festlig eftermiddag.

 
 

Foredrag med Jens Fjelde, 37 år bag tremmer den 16. marts 2018.

 

Danske Seniorer havde Inviteret Jens Fjelde til at holde foredrag om Kærshovedgård, Jens Fjelde der tidlige har været ansat som Fængselsbetjent på Kærshovedgård i 37 år. 10 måneder gik han på pension i september 2016, men det kniber med at undvære dette, han har noget at gøre med museet der er tilknyttet kærshovedgaard, den er kun åben hvis der er en grubbe, Han viste billeder fra kærshovedgaard,og fortalte hvordan det så ud, og hvordan det ser ud nu. Det er lavet om til Udrejsecenter, Røde Kors og Dansk flygtningehjælp er blandt andet med i det.

Han fortalte også at der var kommet en fin dame og mand, som ville købe Kærshovedgård, men det viste sig at det var en af de indsatte der havde sat det i avisen medens han havde udgang fra fængslet. Ydeligere fortalte han en anden historie, om en mand der skulle indsættes og havde en papkasse med, han sagde at det var en lille mus men det viste sig at det var en rotte, den kom ind til en dyrehandler så længe han var der, og så fik han lov til at ringe til den hver dag.

Han fortalte også om hans far, der var med i den Tyske hær under krigen og som han ikke viste noget om indtil han var omkring 14 år, da hans far døde, da kom hans mor med hans dagbog som blev udgivet i bog som hedder ”Berlin 45”

 

 

Generalforsamling fredag den 9 marts 2018 i Norgesgade 17

   

Traditionens tro, skulle vi have fanen båret ind og Fanebærer Svend Erik Knudsen bar fanen ind medens vi sang ”Hil dig vor fane ” Vi har også i år mistet nogle medlemmer der er gået bort, vi bad forsamlingen om at rejse sig og mindes disse.

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og håbede på en god og saglig debat det er vigtig for bestyrelsen at høre medlemmernes mening Næstformand Christian Pedersen ønskede at stoppe efter de 17 år i foreningens bestyrelse.  Også fanebærer Svend Erik Knudsen ønskede at stoppe. Asker takkede dem begge for deres arbejde for foreningen, ny til bestyrelsen blev Johannes Nielsen valgt, til ny fanebærer blev Kurt Olesen Valgt.

Bagefter blev der serveret smørebrød øl og vand, småkager og kaffe.  Herefter takkede Asger for den gode tilslutning til generalforsamlingen,

 
 

Danske Seniorer havde den 2 februar inviteret til Fællesspisning i Norgesgade 17. Efter at Formanden havde budt velkommen, sang vi en sang.

 

Der var bestilt mad fra Helles Køkken, en 3 rettes menu, som bestod af en stor tartelet med høns i asparges og hovedretten var, sprængt svinekam med gulerødder og bønder med sovs og asier og som dessert var der pærer med råcreme, og der til blev der serveret vin øl og sodavand, til slut blev der serveret kaffe/the og småkager.

 

Vi sang ind imellem retterne og hyggede os, der kom også et par historie. Vi havde lavet et tag selv-bord som maden blev stillet på, efterhånden som retterne kom frem.

 

Til slut takkede Formanden Asger Knudsen for en hyggelig eftermiddag og den gode tilslutning.

Danske Seniorer Ikast havde den 19 januar 2018 inviteret Anker Svendsen til at komme og spille og synge til vores syngsammeneftermiddag.

     
 
Asger bød velkommen til Anker og til alle der var kommet og synge og hygge med os.  Anker havde lavet nogle sanghæfte, de blev omdelt, som vi så skulle vælge sange af, og der var 115 sange i, så der var nok at tage af.  Han har selv lavet en sang der heder ”Når sneen smelter” som han spillede for os.
     
 
Anker fortalte blandt andet, at han var holdt med at spille til de store selskaber og dans, det var kun disse her eftermiddage han tog en gang imellem og at han var flyttet til Mors, der var også et par gode historie ind imellem.
     
 

Det var en hyggelig eftermiddag, vi sluttede med at synge, Det er så svært at sige farvel Asger takkede Anker for en god dag og en tak for den gode tilslutning.

 
 

Julehygge med Trine A. Jensen hospital klovn  den 8. december 2017.

     
 

Asger bød velkommen og læste og fortalte om året der var gået, og bød så velkommen til Frisenborgorkesteret med deres 8 mand.  De spillede både før og i pausen.

     
 

Også velkommen til hospital klovn Trine A. Jensen  som holdt foredrag om, livsglæde i med og modgang. Hun er vokset op i Nordjylland i en ganske almindelig familie og var enebarn til hun blev 10 år.  Hendes mor var dameskrædder og hun syede den ene prinsessekjole efter den anden, men som hun selv sagde var hun en klovne barn, så kjolen blev tit snavset, men hendes mor elskede når hun klovnede og slog vejrmølle.

     
     
 

Hun har skrevet en bog om hendes oldemor, bedstemor og mor, som har betydet meget for hende, og de sjove tider hun havde haft med dem, især hendes bedstemor som også holdt af at klovne og lave skuespil, det var hendes frirum at komme der, og hun fortalte mange gode fortællinger derfra.

     
 

Hun kom ind på sygeplejerskeskole, og hun kom i lære på skuespillerskole i klovneri afdeling i London, hvor hun også har været rundt på nogle hospitaler, også her i landet har hun været på hospitaler hvor hun fortalte gode og sjove minder fra.

     
 

Til sidst bød hun en af gæsterne op og lavede sjov og klovneri med ham. Hun er også uddannet familie-terapeut. Trine er en meget sjov og farveri kunster med begge ben på jorden som skal høres og ses.

     
 
 

Danske Seniorer Ikast havde den 1. december inviteret vejledere til en lille sammenkomst.

Asger bød velkommen og sendte en stor tak til vejlederne for den hjælp de har ydet ved at hjælpe vores bruger, også en tak til deres pårørende der har måtte undvære dem.

     

Til sammenkomsten blev der serveret sild og smørebrød og kaffe og småkager. Villy havde sin harmonika med og Villy og Christian havde et par sange, vi havde en hyggelig eftermiddag. En tak fra Elly til alle vejlederne for deres hjælp på datastuen.

 
 

Underholdning med 3 gange Hans Fredag den 13. oktober 2017

Asger bød Velkommen til 3 gange Hans og til alle der var kommet for høre dem.

     
 

De fortalte lidt om dem selv, med blandt andet at de kom fra Vrigsted og havde spillet sammen i 27 år.

Den ene er Dyrlæge og de to andre var inspspektør som de sagde ”halinspektør og hel-skoleinspektør” men det var nok også deres højde de mente.

     
 

Der blev delt sanghæfte ud som vi sang med på, ind imellem deres sange. De sang og spillede mange gode sange. Ind imellem deres sange, fortalte de morsomme historie og vitser og lavede sjov med hinanden, der var sange af både Tørfisk og Benny Andersen og mange flere én af dem sang en af Povl Dissing sange, som lød lige som det var ham  og han sang også Bent Werthers´fra Four  Jack, Oh Marie jeg vil hjem til dig.  Det var rigtig god underholdning og de var nogle gode og festlige mænd.

     
 

Asger takkede de 3 gange Hans for en god underholdning og for den gode tilslutning der var.

 
 
 

Den 15. September havde Danske seniorer besøg af

Bio Teknik Pulserende Magnetfelt – Terapi Ved Lone Kjeldsen Hessellund

'

Lone bød velkommen og fortalte om hvordan hun kom til at handle med Magnetfelt Madras, som hun har handlet med i 20 år og som var et produkt der kom fra Tyskland. Vi fik kaffe og småkager og bagefter spurgte hun om der var 2 personer som ville prøve et af dem, der blev lagt Magnetfelt Madras på 2 borde, hvor efter der var 2 der gerne ville prøve dem.

     
 

Hun forklarede så om hvordan Magnetfelt Madras, der var tilsluttet et lille apparat hvor der var over 20 forskellige programmer, der var f.eks. til gigt, sit kredsløb, hovedpine, søvn, muskelspænding, træthed og mange flere, som kunne indstilles og dermed vil gå ind og hjælpe på kroppen

Der var også siddepuder, flotte magnet armbånd, olie til trætte føder, og Creme som vi kunne købe

Vi sluttede med lotteri med nogle små gevinster.

 
 

 

 

 

 
     
   

Ikast Pensionistforenings Datastue havde den 15. april besøg af Konsulent for Datastuerne Marie Bendix Jordt  samt Konsulent for Nordjylland Elin Bak samt et par datastuer fra Ringkøbing Kredsen  som fortalte om de nye tiltag der er blevet, om ansøgninger og Donationer.

 

Nu skal der ansøges om programmer til vore maskiner en klar forringelse i forhold til før hvor vejlederne også måtte få dem ilagt deres maskiner så vi var dus med de sidste nye programmer når der kom brugere med dem