Ikast Pensionistforening

 

NYT og Fotoalbum

    Klik på billederne for at se dem i stor størrelse. Tryk f 5 hvis sidste begivenhed ikke kommer frem.

 

Underholdning med  To fra Lysbro  den 22 marts 2019

Birthe og Vagn Kragelund, er et par glade musikanter fra Lysbro. Vagn har gennem livet skrevet sange , men det var først da han gik på efterløn ,han rigtig kom i gang med at skrive, i 2012  kom der også en cd ud af det, som han kaldte ”gennem livet”

     
 

Birthe sagde, at de ikke ville give hinanden dyre gave, så hun strikkede et par strømper til Vagn, hvor på Vagn gav hende en Kontrabas  ” i form af et stor balje ,kosteskaft og et stykke snor ” som hun kunne spille på, Udover guitar, violin, harmonika, kunne de også spille både på Sav, Blokfløjte og med tommestok, grydeskeer og på en cykelpumpe, hvor han spillede  ”jeg ved en lærke rede”.

     
 

De sætter pris på livserfaring og den folkelighed de møder ude i landet, han havde skrevet bl.a. en sang om da han som barn besøgte hans farmor, som de spillede, puds andre sange også fællessang. I pausen var der kaffe med kringle og chokoladekage, som var sponsoreret af Vestbyens Bager og blomster på på bordet var fra Buketten i Vestergade. Asger takkede Vagn og Birthe for en god underholdning og publikum for den gode tilslutning.

     
 
 

Generalforsamling fredag den 8 marts 2019 i Norgesgade 17.

 

Traditionens tro, bar fanebærer Kurt Olsen fanen ind medens vi sang ”Hil dig vor fane ”  Vi har også i år mistet nogle medlemmer der er gået bort. Formanden bad forsamlingen om at rejse sig og mindes disse.

     
 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og håbede på en god og saglig debat det er vigtig for bestyrelsen at høre medlemmernes mening. Bestyrelsesmedlem Evy Mathiesen ønskede ikke genvalg. Suppleant Johannes Mulvad ønskede heller ikke genvalg Asker takkede dem begge for deres arbejde for foreningen.

     
 

Ny til bestyrelsen blev Anne Marie Hansen valgt, til ny suppleant  blev Poul Jensen Valgt. Bagefter blev der serveret smørebrød øl og vand, småkager og kaffe. Herefter takkede Asger for den gode tilslutning til generalforsamlingen.

 
 

Fællesspisning i Norgesgade den 1.Februar 2019

     
 

Efter velkomst ved Formanden Asger Knudsen, blev der sunget et par sange og så var maden klar. Maden fik vi fra Helles Køkken,  som bestod af  3 slags kød, Oksekød, Skinke og Indbagt mørbrad, og der til var der hasselbagt kartoffel, flødekartofler samt mange forskellige slags grønsager og sluttede af med Kaffe og småkager.

     
 

Vi havde en god eftermiddag, hvor der kom et par vits og nogle sange Til slut takkede Asger for den gode tilslutning og den gode humør der var.

     
 
 
 

Sangeftermiddag med Anker Svendsen den 18 Januar 2019

Danske Senior havde inviteret Anker Svendsen til at underholde. Asger bød velkommen til Anker Svendsen og til alle gæster der var kommet og sagde, at det var dejligt at se så mange der var mødt op. Han fortalte også at, alle de flotte blomster på bordene var skænket af butikken ”Buketten” i Vestergade.    

 

Han havde delt sangmappe ud på bordene, som vi skulle synge med på og vi kunne vælge hvilke sange vi skulle synge. Før vi gik i gang, ville Anker lige fortælle en historie, og dem kom der et par stykker af hen ad dagen. Han havde også 5 små gaver med, som der skulle quizzes om senere. 

     
 

I pausen, fik vi kaffe med boller og bananroulade til, og bagefter skulle vi så til at quizze det viste sig, at der var fem af sangmapper der var skrevet noget andet i, og de fem der havde disse mappe skulle quizze han ville spillede nogle sange og bagefter skulle de så, hver især, sige hvad sangen hed og derefter vælge en pakke.

     
 

Herefter forsatte vi så med fællessang og sluttede dagen med sangen ”det er så svært at sige favel.” Til sidst takkede formanden, Anker for at ville komme og underholder os, også en stor tak til alle gæster, for deres gode humør.  

 
 
 

Den 14 december 2018.  Sammenkomst for vejlederne på Datastuen.

Danske Seniorer inviterede vejledere fra datastuen til en lille sammenkomst. Asger bød velkommen og sendte en tak til vejlederne for den store hjælp de har ydet, ved at hjælpe vores bruger af datastuen, også en tak til deres pårørende der har måtte undvære dem.

     
 

Til sammenkomsten blev der serveret sild og smørebrød og kaffe og småkager.

Lilli og Asger havde et par sange med, som Villy spillede på sin harmonika til, Vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag sammen.

 
 

Julehygge den 7. december med forstander Carsten Holvad og Frisenborg orkesteret.

Frisenborgs syvmandsorkester underholdt os med  deres jule melodier da vi kom og  i kaffepausen.

     
 

Danske Seniorer havde inviteret forstander på Rude Strand Højskole, Carsten Holvad. Emnet var "min bedstemor og andre fyrtårne" Han fortalte om hvordan hans liv har været og at han mødte Helle på Idrætshøjskolen i Århus, henne blev han blev gift med, de har fire børn, der er godt på vej ud i livet. Efter endt lærereksamen var de fra 1992 til 2000 lærere på Fårevejle Fri- og Efterskole. En overgang var Helle Holvad også leder af friskolen.

     
 

 Det nye forstanderpar er vant til at arbejde tæt sammen, idet de i de seneste 16 år har været forstanderpar på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole på Norddjursland. I den periode er der bl.a. blevet bygget to nye idrætshaller og en del nye elevboliger til skolens 182 elever. Han fortalte om at være forstander på Rude Strand Højskole, som de er glad for.

     

                     En hyggelig eftermiddag,  God Jul og Godt Nytår
 
 
 

Underholdning med Ole Tang den16 november 2018.

Danske Seniorer havde inviteret Ole Tang til at komme og  fortælle om godtfolk og vestjysk originaler fra Holmsland m.m.  Asger bød velkommen til alle og hvor efter vi sang, ”De nære ting”, 

 

Derefter fik Ole Tang ordet, han var født 1956 ude på Holmsland ved Ringkøbing, hvor han som barn tjente penge ved at gå med aviser og solgte fisk til husmødrene . Senere i livet kom han til Skive, hvor han blev journalist ved Skive folkeblad. Han fortalte om digterne Johannes Willamsen og Jeppe Åkjær  og læste nogle af deres digter på dialekt og fortalte at Jeppe Åkær var en meget kendt og populær dengang og skulle man sammenligne det med nogen, kunne det være Kim Larsen da han døde.

 

Han fortalte om sin barndom og mange gode og sjove historie og fortællinger fra de originaler ude fra Holmsland dengang, det var noget der kunne sætte latter musklene i gang. Han har også selv udgivet hæfter med nogen af hans fortællinger og han er med til at udgive julehæfterne ”ywl o æ klet” (jul i klitterne) ude i Holmsland, med hans fortællinger.

     
 

Men det er ikke kun læserne af julehæfterne, der har nyt godt af Ole Tangs fortællinger, for med dette underholdning, delte han ud af sine oplevelser, så alle kunne komme i godt humør.

 
 

Syng sammen med Anker Svendsen den 12 oktober 2018

Danske Seniorer havde inviteret Anker Svendsen komme til vores Syng sammen eftermiddag.

Asger bød velkommen  til Anker og til vores gæster og han håber at vi alle vil få en rigtig god eftermiddag.

Der var blevet udleveret lodseddel til alle, som vi trak lod om i kaffepausen,

 Gaven var et stor buket blomster, samt et gavekort på 100 kr. fra butikken ” Buketten ”  Vestergade Ikast

Anker syndes at vi skulle starte med at synge Moders jord af Kim Larsen, da han jo ikke var her mere ,han havde jo lavet  mange sange som mange kender.   Anker havde sanghæfter med, vi kunne synge efter, der var ca. 100 sange at vælge imellem, han sang også selv nogle sange.

Der var en mand der havde en sang, der var skrevet på jysk, som Anker blev spurgt om, han ville skrive en melodi til den, det gjorde han og den sang han også.

Han fortalte han ville synge en sang, han havde hørt på youtube, den havde han oversat til dansk, den hed ”Fly lille fugl”

Asger takkede for den hyggelig og gode stemning der var og den store tilslutning der har været og vi sluttede eftermiddagen med sangen ”Det  så svær at si` farvel”  

 
 

Danske Seniorer datastue holder sommerferie, så derfor var der inviteret til en lille sammenkomst for vejlederne.

Asger bød velkommen og takkede vejlederne for det store stykke frivillige arbejde de yder i datastuen, også en tak til deres pårørende der måtte undværer deres mænd. Derefter sang vi kom maj du søde milde, som jo passer så godt til dagens gode vejr.

 
 

Vi fik serveret sild, smørbrød, kaffe og småkager og vi havde en rigtig hyggelig eftermiddag. Der er også en stor tak til vejlederne fra Elly. 

 
 

Underholdning med Dorthe og Hans den 20 april 2018.

 

Danske Seniorer havde Inviteret til en festlig eftermiddag med fællessang sammen Dorthe og Hans fra Vildbjerg, de havde selv sanghæfter med som blev delt ud, og hvor der var over 100 sange i. Næstformand Villy Pedersen bød velkommen til gæsterne og til Dorthe og Hans. Derefter sang vi sangen Den gamle skærslippers forårsdag. De fortalte at ude i Møldrup i gamle dage kom der mange skærslipper der og holdt til især om vinteren, men det er der jo ikke mere og her til forår var børnehaven fra Timring der ude og se køerne komme ud.

     
 

De fortalte også lidt om dem selv bl.a. at Hans havde solgt sit hus og købt et sommerhus ved Nørre Nebel og de havde også fået en ny hundehvalp en Dværg Puddel, den var engang kommet ind i badeværelset og fået fat i en rulle toiletpapir som derefter lå over hele huset, og dens fristed, var altid at krybbe ind under sengen.

     
 

Efter kaffen, hvor vi fik boller og kage til, sagde Dorthe at vi skulle lige have et par historie, som blev til flere gode historier, Blandt andet den om, hvor præsten kom på besøg hos gammel Maren, og medens hun lavede frokost, sang hun Dejlig er den himmel blå, præsten spurte hvorfor hun sang den salme, hvor til hun svarede , jo ser de hr. Pastor, til blødkogt æg skal der 3 vers til, og til hårdkogt æg skal der 6 vers. En god dag med sang og humør.  Vi sluttede med at synge En dejlig dag.

Villy sendte en stor tak til Gæsterne og til Dorthe og Hans for en god og festlig eftermiddag.

 
 

 

   
   

Ikast Pensionistforenings Datastue havde den 15. april besøg af Konsulent for Datastuerne Marie Bendix Jordt  samt Konsulent for Nordjylland Elin Bak samt et par datastuer fra Ringkøbing Kredsen  som fortalte om de nye tiltag der er blevet, om ansøgninger og Donationer.

 

Nu skal der ansøges om programmer til vore maskiner en klar forringelse i forhold til før hvor vejlederne også måtte få dem ilagt deres maskiner så vi var dus med de sidste nye programmer når der kom brugere med dem