Vejledermøde den 3. november 2008.

Alle vejledere var mødt undtagen Elly.

Fra bestyrelsen var mødt Johannes Mulvad og Christian Pedersen.

 

Leo: bød velkommen, og en særlig velkomst til Flemming som ny vejleder.

Herefter sendte Leo listen med telefonnumre og mailadresser rundt, så vi kunne få den opdateret, Leo sagde, at det er gået godt i år, der er godt 50 brugere af datastuen.

Herefter gik vi over til runden.

Kaj: sagde, der er flere typer af ”slægtsforskning” skal vi kunne hjælpe dem? Erik: nej det mener jeg ikke.

Svend Erik Knudsen vil gerne have referaterne fra vejledermøderne selvom han ikke er på nettet.

Johannes: der skal være mail på alle pc’er.

 Asger:( jeg mener der bør være de samme programmer installeret på alle pc’er. Det er meget generende for vore brugere, at vi skal flytte dem rundt fra pc til pc alt afhængig af hvad de vil arbejde med

Office 2003, Outlook Express, Picasa2, Internet Explorer, samt øveprogrammet. Der er mange andre gode programmer, og der kommer hele tiden flere til. Skal der installeres flere eller nye programmer, mener jeg at vi skal sikre os at vejlederne kan bruge dem, ikke blot en eller to af vejlederne.

Alle maskinerne bør være sat op til at kunne bruge internet og mailprogram, og kunne udskrive.

 Jeg mener det er helt uacceptabelt, at vi har 3 maskiner der ikke har adgang til et mailprogram.

Printerne kan kun nås fra 3 af de 4 stationære pc’er, og ingen af de mobile, skanneren kan kun bruges fra 1 af pc’erne.

deep freeze   programmet er sikkert et godt program, som letter oprydningen på maskinerne, men det kræver, at der fortsat er tid til at alle maskinerne er opdaterede, både programmæssigt og sikkerhedsmæssigt.

Jeg mener også vi vejledere burde lære noget mere af os selv, så vores vejledning var mere ens.)

Det gav en fin debat, og man mente ikke vi skulle vejlede ens, det kan være en styrke, at de får det forklaret på flere måder, så kan de selv vælge deres måde at løse opgaven på.

Kaj: Vista virker på en anden måde ved billedbehandling, kan bedst lide at arbejde med Xp, men har købt en bog om Picasa2.

Erik: vi skal huske at det er vejledning og ikke undervisning, og nogle kommer ”bare” for hyggens skyld.

Poul: vi har kun 1 der arbejder med billeder om torsdagen.

Helge: når jeg modtager noget fra Office 2007 kan jeg ikke lukke det op?( du kan hente et ”konverteringsprogram” til Office 2007 på nette ganske gratis.) Dem der bruger Office 2007 skal huske når de gemmer et dokument, at gemme det som 97 eller 2003 dokument, så kan alle lukke det op.

Leo takkede alle vejlederne for hjælpen og inviterede dem og deres bedre halvdel til juleafslutning i Norgesgade 17 den 5. december kl. 11.00.

Formanden for Ikast Pensionistforening Johannes Mulvad takkede også vejlederne for deres store arbejde i datastuen, og bød velkommen til Flemming som ny vejleder.

Referent Asger E. Knudsen