Referat fra vejledermøde i datastuen mandag den 25. august 2008

 

 

Samtlige vejledere (undt. Erik Thomsen) var mødt, samt fra bestyrelsen Kr. Pedersen og Johannes Mulvad.

Leo bød velkommen og udtrykte håb om, at alle havde haft en god sommer, herefter uddelte Leo vagtlister for den kommende sæson, der blev gjort opmærksomt på, at Kaj var fjernet fra listen tirsdag eftermiddag, det mente man var uheldigt, da Kaj var deres ekspert i billedbehandling. Kaj indvilgede i at komme tirsdag eftermiddag.

 

Leo oplyste, at der var lagt Deep Freeze på maskinerne, så alt hvad vi og kursisterne ligger ind på maskinerne, (også mapper/programmer og billeder) forsvinder når maskinerne lukkes ned. Kursisterne skal gøres opmærksomt på, at de ikke (som de plejer) kan gemme deres ting på computeren, men må bruge en USB pen eller CD rom til at gemme deres arbejde på.

Leo sagde, at han havde købt nogle få USB penne på 2 MB, som kan købes hos ham.

 

Leo oplyste også, at Ikast Pensionistforening havde søgt Bonusbanken om penge til en ny maskine, og det var blevet bevilget.

Der blev spurgt hvordan datastuen skulle køre, og Leo svarede, som de tidligere år.

Leo sendte listen rundt med navnene på de kursister der er tilmeldt kurserne, der er fortsat plads tirsdag og torsdag.

Leo gjorde opmærksom på, at der er åbent hus i datastuen mandag den 1. september, men der kommer en annonce hvor det er omtalt.

Der blev spurgt om det ikke var en ide, at vi underviste i hvordan man kommer ind på Borgerservice, eller ind på Skat og eks. ser sin forskudsopgørelse, eller hvordan man indtaster sine aflæsninger på lys, vand og varme.

Konklusionen på det blev, at de der ønskede hjælp til dette måtte vi gerne hjælpe.

Til slut takkede Leo for god ro og orden og ønskede os alle god arbejdslyst i den nye sæson.

 

                     

 

Asger E. Knudsen

referent