Referat af vejledermøde i datastuen den 23.8.2010

Deltagere:      11 vejledere var mødt frem

                                                                                                                                                     

 

Følges op af

 

1. Velkomst: Leo bød velkommen og sendte maillisten rundt, hvor vi kunne foretage eventuelle rettelser til både Mail, adresser og telefonnumre

 

 

 

 

2.         Der er ”måske” problemer om tirsdagen, da gymnastik i Ikast Hallen er flyttet til tirsdag eftermiddag. Der er både vejledere og brugere der går til gymnastik.

 

Leo nævnte, at der var flere der havde ytret ønske om, at få en orientering om NemID. Leo har talt med Nordea, og de vil gerne komme og give en orientering. NemID udrulles i november, så ultimo november kunne være et godt tidspunkt for et orienteringsmøde.

 

 

 

 

 

Helge Pilgaard

 

 

 

 

Leo

 

3.         Orientering siden sidst

Erhardt Fritzen havde spurgt om der var brug for ham om tirsdagen, og det er der.

 

Der blev foreslået, at alle brugerne havde deres egen usb pen, så de kunne gemme deres arbejde og arbejde videre på det hjemme.

 

Johannes foreslog, at flytte tirsdagsholdet til om mandagen, men det kræver koordinering mellem brugerne og vejlederne samt booking af lokalerne.

 

Leo nævnte at han havde hørt, at flere af brugerne var glade for øveprogrammerne, andre nævnte, at de havde hørt at brugerne syntes de var kedelige. Problemet er nok, at nogle af brugerne vil det hele, men kan ikke vente til de har den fornødne kundskab til at gennemføre de forskellige opgaver.

 

Leo takkede for god ro og orden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS. Der er åbent hus i Datastuen mandag den 30. august

 

 

 

 

 

Referent Asger E. Knudsen