Referat fra vejledermøde mandag den 18.april 2011

 

 

 Fra pensionistforeningens bestyrelse deltog formanden Christian Pedersen som bød velkommen og udtrykte glæde over, at så mange vejledere var mødt op, og takkede vejlederne for det store arbejde de gør i datastuen, herefter gav han ordet til Leo.

 

Leo bød også velkommen, og takkede vejlederne for deres indsats, herefter sendte Leo vagtplanen rundt, der er tilmeldt 32 til næste sæson på nuværende tidspunkt. Leo nævnte, at der var mange af kursisterne (26) der havde deres egne maskiner med. Leo påtalte, at vejlederne skulle informere bedre om, at der ikke må drikkes kaffe ved maskinerne, det koster et par tastaturer hvert å, og hvornår rammer det en af de bærebare.

Leo nævnte, at lønforhandlingerne i år var sat i bero, men man kunne i stedet tilbyde vejlederne brugerkort til datastuen til halv pris = 100 kr. det vakte ikke ligefrem den store jubel, og Johannes meddelte, at han stopper som vejleder, det gør Elly Sørensen også (siger hun) de fik begge en flaske vin, og overvejer nu om de skal fortsætte alligevel.

 

Runden: Poul mente der var restriktioner på hvad vejlederne måtte hjælpe med, f.eks. facebook og det mente han var forkert når der var en kursist der havde brug for hjælp, og han godt kunne hjælpe men ikke måtte. Der blev en diskussion om dette, og der blev givet udtryk for, at Facebook, Skype og Messenger er meget brugte medier i dag, især af de unge, og bedsteforældrene skriver sammen med børnebørnene på Facebook og Messenger. Konklusionen blev, at vejlederne måtte hjælpe kursisterne i det omfang de kunne, men vi skal ikke oprette specielle hold til for eks. Slægtsforskning, den viden må de erhverve andre steder.

 

Alle vejledere er jo ikke på samme niveau og skal heller ikke være det, så må vi henvise til de dage hvor der er en vejleder der evt. kan hjælpe kursisten med et specifikt emne/problem.

 

Asger spurgte om ikke det var en god ide, at få Ældremobiliseringen til at give os en orientering/gennemgang af nye programmer/systemer så vi bedre kan følge med og være opdateret. Leo og Christian fortalte, at der kun var en konsulent til rådighed, og han var langtidssyg. Vejlederne syntes det var en god ide hvis noget sådan kunne arrangeres.

 

Der blev foreslået, at der laves en stor plakat til ophængning på skabet hvor der pointeres, at man IKKE må nyde drikkevarer ved maskinerne.

 

 Bent nævnte, at værktøjslinien til billeder var låst fast på nogle maskiner, og at det kunne forvirre kursisterne.

 

Leo nævnte at der er åbenthus mandag den. 29. august fra kl. 09.00 til kl. 12.00 i Datastuen.

Leo takkede for et godt møde.

 

Referent

 

Asger E. Knudsen

 

 I ønskes alle en rigtig god sommer.