Den 15. april 2014

Møde med Elin Bak konsulent for Danske Seniorer og

Marie Bendix jordt konsulent for datastuerne i Danmark.

De fortalte lidt om deres baggrund for at være konsulenter, og at de var ret nye og var glad for at komme ud i kredsene/datastuerne og møde vejlederne og få skabt kontakter og sat ansigter på menneskene.

Marie som er datastuekonsulent er skolelærer og Handes skolelærer og ved ikke ret meget om EDB, men vil gerne være behjælpelig med ansøgninger om nye programmer (ansøgningen skal være på engelsk). Hun ville også gerne hjælpe os med at søge fonde til anskaffelse af f.eks. nye maskiner (vi har jo nogle med Xp som skal skiftes).

Vi kan også købe forsikringer og programmer lidt billigere gennem dem end ellers ved ALKA.

 Marie var også i gang med at søge en kaffe sponsorat til datastuerne.

Det største problem er, at vi har skippet forbindelsen med Ældremobiliseringen, og så øjnede Microsoft sjangsen for at opsige aftalen med datastuerne, og det betyder, at vi skal være en forening med selvstændige vedtægter hvor FORMÅLET skal være formuleret rigtig, samt OPLØSNING AF FORENINGEN her skal formuleringen også være rigtig. (formuen skal gives til sociale formål, der særligt komme pensionister og efterlønsmodtagere til gode.

Derudover må vejlederne ikke få programmer lagt på deres private pc’er, kun datastuens pc’er kan der søges programmer til, det samme gælder styresystemer Windows 7 og 8.

Deepfreze kan ikke fås gratis mere, men de licenser vi har kører evigt.

Marie har også lavet aftaler med tekniske skoler om, at deres elever kan komme ud til datastuerne og hjælpe med at løse problemer.

For min egen regning tror jeg det bliver op ad bakke med den nye organisation, ikke for at de ikke vil hjælpe os, men jeg tvivler på at de magter opgaven, det er stærke modspillere de er oppe imod såsom Microsoft.

Danske Seniorer afholder sammen med Faglige Seniorer nogle Temamøder rundt i landet, i Ålborg den 8. maj 2014.